Etusivu Toiminta Luonto Yhdistys Linkit

Lepakot ja lepakkoharrastus

Yhdistyksessämme on vuonna 2006 virinnyt lepakkoharrastus, jonka on tarkoitus jatkua ja laajeta. Vuonna 2006 yhdistys järjesti Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen kanssa yhteistyössä lepakkokurssin, joka koostui teoria- ja maasto-osuudesta. Lepakkokurssin opettajina olivat turkulaiset lepakkotutkijat Emma Kosonen ja Thomas Lilley. Kurssilla tutustuttiin suomalaisiin lepakkolajeihin kuvien ja ääninäytteiden avulla. Lepakkoretkellä ehkä mieleenpainuvin hetki koettiin Tuulilankedolla, missä saimme pitkän aikaa seurata pohjanlepakon kiertelyä. Kurssista innostuneina yhdistys päätti hankkia lepakkodetektorin. Mikäli lepakot kiinnostavat, kannattaa ottaa yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan tai sihteeriin ja kysellä lepakkoretkistä. Pyrimme järjestämään retkiä ja muita lepakkotapahtumia, mikäli kiinnostusta ilmenee.

Detektori paljastaa lepakkolajit

Suomessa on tavattu yhtätoista lepakkolajia. Lepakot suunnistavat päästämiensä ultraäänien kaikujen avulla, ja lajit tunnistetaan pääasiassa kuuntelemalla ääntelyä detektorin eli kuuntelulaitteen avulla. Talviunilla ullakolla Lepakot ovat menneet horrokseen lokakuun puolella, ja heräilevät huhtikuun tienoilla. Horrosta ne viettävät paikoissa, joissa lämpötila on läpi talven hieman plussan puolella. Ullakot, maakellarit, erilaiset tunnelit, louhikot ja kalliohalkeamat ovat niiden suosimia horrostuspaikkoja.

Lepakoita on joka puolella Raisiota, eniten kuitenkin vesistöjen läheisyydessä

Yrjö Siivonen kartoitti Raision lepakoita vuonna 2003, tarkoituksena löytää lepakoiden tärkeimmät esiintymispaikat. Kaiken kaikkiaan löytyi 3-4 lepakkolajia. Suomen yleisin lepakkolaji, pohjanlepakko, on Raisionkin yleisin lepakkolaji. Sitä esiintyy joka puolella Raisiota. Muut havaitut lajit olivat vesisiippa, viiksisiippa tai isoviiksisiippa ja pikkulepakko. Viiksi- ja isoviiksisiippaa on hyvin vaikea erottaa toisistaan. Raision lepakot esiintyivät pääosin vesistöjen tuntumassa. Sisämaassa esiintyi siellä täällä yksittäisiä pohjanlepakkokoiraita. Tärkeimmät Raision lepakkoalueet ovat Viheriäisten alue, Hintsan alue sekä Haunisten allas.


Lepakkojen levinneisyys Raisiossa. Piirtänyt Yrjö Siivosen karttojen pohjalta Eeva Ennola.

Asustaako kellarissasi lepakoita?

Kaikki Suomen lepakot ovat rauhoitettuja ja EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajeja. Lepakoiden lisääntymis-, levähdys- ja säännöllisten ruokailupaikkojen hävittäminen tai heikentäminen sekä kaikki tahallinen häirintä erityisesti lisääntymisaikaan on kielletty. Suomi on lisäksi ratifioinut Eurobats –lepakoidensuojelusopimuksen. Kaikkeen tahallisesti tapahtuvaan lepakoiden häirintään on haettava poikkeuslupa alueelliselta ympäristökeskukselta. Näin ollen lepakoita ei saa hävittää. Jos on sattunut saamaan lepakkopopulaation maakellariinsa tai ullakolleen, kannattaa ottaa ilolla vastaan mahdollisuus päästä seurailemaan jännittävien nahkasiivekkäiden elämää. Luonnonsuojeluyhdistys ottaa mielellään vastaan havaintoja lepakoista! Toimitamme tiedot myös Turun lepakkokerholle.

Lisää tietoa lepakoista

Markku Lappalainen 2003: Lepakot: salaperäiset nahkasiivet. – Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry

Yrjö Siivonen 2003: Raision kaupungin lepakkokartoitus 2003. (Tämän kirjoituksen tietolähde)