Etusivu Toiminta Luonto Yhdistys Linkit

Siilitietoa muualla:

Siili kiikarissa
hienot ja monipuoliset sivut siilistä

Raision siilit - siilikannan arviointia tekemämme kyselyn perusteella

Vuonna 2004 Raisionjokilaakson luonnonsuojeluyhdistys selvitti Raision siilikantaa Raisiopäivillä toteutetun kyselyn avulla. Siilikyselykaavakkeen täytti 59 Raisiopäivien kävijää, joista 37 oli raisiolaisia, loput pääasiassa turkulaisia. Raisiolaisten ja ulkopaikkakuntalaisten havainnot eivät juurikaan poikenneet toisistaan. Vain yhdellä raisiolaispihalla siili oli päivittäinen vieras. Kolmannes raisiolaisista mainitsi nähneensä siilejä kuukausittain tai kerran, pari kesässä, ja puolet ei ollut nähnyt (elävistä) siileistä vilaustakaan koko kesänä 2004 . Aina siilit eivät ilmeisesti ole olleet yhtä harvinaisia, sillä valtaosa vastaajista (70%) arvioi siilien vähentyneen viime vuosina. Ne, joiden asuinalueelta siili on hävinnyt, arvioivat häviämisen tapahtuneen vajaa 10 vuotta sitten.

Tämä pallero ei asusta Raisiossa.

Kaikki Raision siilihavainnot sijoittuivat Raumantien länsipuolelle. Itäpuolelta saatiin vain jokunen negatiivinen havainto, eli tieto siitä, että vastaaja ei ole nähnyt asuinalueellaan siilejä. Suurin osa vastaajista ilmoitti asinpaikakseen Raision keskustan tai sen lähiympäristön. Aivan keskustasta Raumantien tuntumasta tuli useampiakin negatiivisia havaintoja, mutta havaittiinpa siilejä keskustan tietämillä. Varppeenseudulla, Vaisaaressa ja Raision tehtaiden tuntumassa eleli ainakin jonkinlainen siilipopulatio. Havaintoja elävistä siileistä saatiin myös Kaanaasta, Tikanmaalta, Jaakkola-Pellonperä-Paikkari-Järviniitty -alueelta (josta tosin on useampia negatiivisia havaintoja), sekä Ihala-Metsäaro -alueelta. Seuraavilla alueilla siilejä ei havaittu: Kuloinen, Huhko, Somersoja, Kauri, Viheriäinen, Paikkari ja Pirilä. Joistakin kaupunginosista ei saatu yhtään palautetta (esim. Hauninen, Kerttula, Kallanen, Petäsmäki, Nuorikkala).

Puolet vastaajista oli nähnyt kesällä 2004 auton alle jääneitä siilejä. Siilien surmanloukkuja Raisiossa ovat molemmat Naantaliin johtavat tiet. Yliajettuja siilejä oli nähty runsaasti myös Ihala-Metsäaro -alueella ja Kaanaassa, joissa kummassakin myös elävistä siileistä oli useampia havaintoja, eli siilikanta oli ilmeisesti vielä voimissaan.

Kyselyyn vastanneiden määrä ei ollut kovin suuri, joten sen perusteella ei voi tehdä tarkkoja päätelmiä siilien runsaudesta ja maantieteellisestä sijoittumisesta Raisiossa. Siilihavaintojen vähyys ja vastaajien arviot siilien vähentymisestä viime vuosina kuitenkin todistavat siitä, että missään tapauksessa siili ei ole koko Raision alueella yleinen. Jotkin paikalliset populaatiot toki saattavat olla runsaitakin. Lisätutkimus olisi tarpeen! Mielenkiintoista on myöskin miettiä, miksi joillakin alueilla siiliä näyttää esiintyvän, ja joiltakin samankaltaisilta alueilta se puuttuu - esim. sekä Ihalassa että Kuloisissa on vanhaa asutusta ja siilille mieluisia reheviä pihapiirejä, mutta vain Ihalassa on havaittu siilejä.

Eeva Ennola kokosi tiedot kyselyyn tulleiden vastausten pohjalta. Juttu on julkaistu jäsenlehdessä 02/2004.